Advies burgerparticipatie

Wie gingen u voor?

advies_burgerparticipatie_renske_keur

Ik ben er van overtuigd dat jouw beleid of project beter wordt van (burger)participatie. As de overheid een besluit neemt dat het leven van mensen of hun leefomgeving raakt dan is het logisch om goed te luisteren naar deze mensen.
Zo werkt dat in een (lokale) democratie. Uiteraard staat de overheid ook voor het algemeen belang. Maar goed luisteren naar de kennis en ideeën van betrokkenen kan je beleid of project alleen maar beter maken. En zorgt ervoor dat je een goed besluit kunt nemen en dit ook kunt verantwoorden. Alleen een transparante overheid kan het wantrouwen dat zoveel mensen hebben verminderen. Dat geloof ik echt en daar wil ik ook graag een bijdrage aan leveren. Door van te voren de overheid te adviseren over het participatieproces en door in dat proces de belangen van bewoners goed te vertegenwoordigen. Het resultaat is meer draagvlak voor jebeleid, project, een betere besluitvorming en een betere verantwoording over je besluit.
Sta je als projectleider, beleidsadviseur of omgevingsmanager regelmatig voor de vraag hoe je bewoners of andere stakeholders het beste betrekt bij jouw beleid of project?

  • Wil je weten of participatie nodig is en hoe je dit het beste kunt vormgeven?
  • Zoek je een procesbegeleider voor je participatietraject?
  • Of een gespreksleider voor je informatiebijeenkomst?
Gemeente Diemen (2019/2020)

Adviseur participatie over sociale woningbouwopgave in de wijk Buitenlust.

Gemeente Amsterdam (2019-2020)

Begeleiding klanbordgroep ontwikkeling bedrijvenstrook op Zeeburgereiland.

Gemeente Haarlem (2019-2020)

Gespreksleider bijeenkomsten rol wijkraden in de nieuwe democratie (ism stichting stadsgesprekken Haarlem), gespreksleider overleg gemeente en meedenkgroep bewoners over ontwikkelzone Zuidwest.

Gemeente Haarlemmermeer (2016-2018)

Begeleiding participatiebijeenkomst Rijsenhout over ruimtelijke en economische visie voor het gebied(2016). Bijeenkomst bewoners over nieuwe circulaire wijk Lincolnpark. De bewoners hebben meegedacht over de doelstellingen en de stedenbouwkundige kaders van Lincoln Park Circulair. De uitkomsten geeft de gemeente mee aan de projectontwikkelaars.

Gemeente Velsen (2017/2018)

In opdracht van de gemeenteraad heb ik een bijeenkomst voor bewoners en stakeholders van de gemeente Velsen begeleid over het raadsakkoord. In opdracht van B&W heb ik het Velsens Forum, een bijeenkomst met stakeholders over de toekomst van de gemeente begeleid.

Pakhuis de Zwijger (2018)

Tijdens het festival We Make the City van Pakhuis de Zwijger en de gemeente Amsterdam heb ik een bijeenkomst over energietransitie geleid met gastsprekers uit binnen- en buitenland.

Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (2017-2018)

Begeleiding bewonersbijeenkomsten over versterking dijk Baambrugge (2019), Proostdijlaantje Mijdrecht (2018) en Ringdijk in Watergraafsmeer (2018).