Blogs

Not in my backyard

11 april 2021

Participatie over de locatie van windmolens, opvang asielzoekers of sociale woningbouw in een bestaande wijk, is gedoemd tot mislukken. Met als meest recente voorbeeld de windmolens bij IJburg. Maar wat is het alternatief? Geen participatie en het aan de representatieve democratie overlaten? Of zijn er andere oplossingen? Het is ook…

Lees verder...

Woordenwolk

31 maart 2021

Zeg of schrijf niet ‘vermijd drukte’, maar ‘ga niet naar drukke plekken’ en niet ‘overleggen met de leerkrachten’ maar ‘praten met de juffrouw of meester’. Veel mensen in Den Haag zijn laaggeletterd; daar wilde de gemeente rekening mee houden door de communicatieboodschappen – ook over corona – eerst te testen. Dat…

Lees verder...

#4 Sleutel tot succesvolle burgerparticipatie: Houding en gedrag

03 februari 2021

Het is 19.15 uur. De online bijeenkomst van gemeente V. start over een kwartier, de eerste deelnemers melden zich al aan. De wethouder is nog niet aanwezig en de projectleider is druk bezig met het voorbereiden van zijn presentatie. De overige aanwezige ambtenaren hebben hun beeld en microfoon uit staan.…

Lees verder...