Not in my backyard

Participatie over de locatie van windmolens, opvang asielzoekers of sociale woningbouw in een bestaande wijk, is gedoemd tot mislukken. Met als meest recente voorbeeld de windmolens bij IJburg. Maar wat is het alternatief? Geen participatie en het aan de representatieve democratie overlaten? Of zijn er andere oplossingen? Het is ook niet makkelijk voor overheden. Zij…

Lees meer

Woordenwolk

Zeg of schrijf niet ‘vermijd drukte’, maar ‘ga niet naar drukke plekken’ en niet ‘overleggen met de leerkrachten’ maar ‘praten met de juffrouw of meester’. Veel mensen in Den Haag zijn laaggeletterd; daar wilde de gemeente rekening mee houden door de communicatieboodschappen – ook over corona – eerst te testen. Dat doen ze bij de doelgroep…

Lees meer

#4 Sleutel tot succesvolle burgerparticipatie: Houding en gedrag

Het is 19.15 uur. De online bijeenkomst van gemeente V. start over een kwartier, de eerste deelnemers melden zich al aan. De wethouder is nog niet aanwezig en de projectleider is druk bezig met het voorbereiden van zijn presentatie. De overige aanwezige ambtenaren hebben hun beeld en microfoon uit staan. De aanwezige bewoners wachten in…

Lees meer

#3 Sleutel tot succesvolle burgerparticipatie: Kies de beste participatievorm

Renske Keur - Burgerparticipatie

Gemeente W. staat voor een forse bouwopgave: 1000 sociale huurwoningen. Hiervan moeten 50 woningen midden op het enige groene veld in wijk B komen. Gemeente en woningbouwcorporatie wilden de bewoners van deze wijk laten meedenken over het ontwerp van de nieuwe woningen door middel van co-creatie. De bewoners zijn echter fel gekant tegen de bouw…

Lees meer

#2 Sleutel tot succesvolle burgerparticipatie: bereik de juiste doelgroep

Gemeente X. experimenteerde een paar jaar geleden met burgerparticipatie met loting. In totaal 2000 bewoners van de wijk S. ontvingen per brief een uitnodiging om mee te denken over de vervanging van een groot deel van de bomen. Bijna 100 bewoners gaven hier gehoor aan. De meerderheid van de  participanten was op leeftijd en autochtoon.…

Lees meer

#1 Sleutel tot succesvolle burgerparticipatie: heldere spelregels

Op het lege gebied direct naast een nieuwe woonwijk in gemeente A. komt binnen enkele jaren een bedrijventerrein. De gemeente nodigt bewoners uit om mee te denken over de inrichting van het terrein. Het is voor alle betrokkenen duidelijk dat het bedrijventerrein er komt en dat er alleen bedrijven mogen komen met een stadsverzorgende functie…

Lees meer

Online participatie: het nieuwe normaal!

Gemeenteraden in het land zijn druk bezig met het experimenteren met online vergaderen. Het handboek lokale politiek in een virtuele omgeving is net uit. En de Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming. Maar hoe staat het ondertussen met de burgerparticipatie? Tot nu toe waren overheden in afwachting van nieuwe maatregelen en…

Lees meer

Laat het de 100 van Schalkwijk weten

Wat als de gemeenteraad met haar besluit afwijkt van het advies van een groot aantal bewoners die via loting hebben meegedacht met de gemeente?  Dat is precies een situatie waar de doe-democratie en burgerparticipatie schuren met de representatieve democratie. Is het erg? Als er een goede reden voor is niet. Voortschrijdend inzicht of andere ontwikkelingen…

Lees meer

Dat het moet, niet hoe het moet

Beter samenwerken in het fysieke domein. Zowel tussen de verschillende beleidssectoren binnen de gemeente als met bewoners, bedrijven en organisaties. Dit moet het vertrouwen in elkaar doen toenemen. De Omgevingswet biedt overheden een stimulans om hier daadwerkelijk mee aan de gang te gaan. Er zijn daarom in de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit regels over…

Lees meer

Het roer is om

Het roer is om. Ik ben vanaf nu beschikbaar als adviseur burgerparticipatie en dagvoorzitter. Ik deed dit al naast mijn werk als communicatieadviseur en ga mij hier nu volledig op richten. Het is belangrijk dat mensen gehoord worden. Over hun wijk of over beleid dat hen raakt. Deze kennis en ervaring maakt die wijk en…

Lees meer