Gespreksleiding

Wie gingen u voor?

Haal nog meer resultaat uit jouw bijeenkomst

Renske Keur - Dagvoorzitter

Of het nu gaat om een bijeenkomst met mantelzorgers of vrijwilligers over zorg in de buurt. Een bewonersbijeenkomst over de omgevingsvisie. Of een vergadering met collega's. Je wilt graag concreet resultaat: een duidelijke vervolgstap, voldoende draagvlak of juist inspiratie. Daar kan ik bij helpen. Als dagvoorzitter weet ik als geen ander wat er nodig is om een bijeenkomst tot een succes te maken.

Graag denk ik met je mee over een aantrekkelijk programma. Een goede opzet bepaalt immers voor een belangrijk deel de sfeer en het resultaat. Tijdens de bijeenkomst geef ik het publiek in de zaal een stem, ook diegenen die misschien iets minder snel met hun mening op de voorgrond treden. Het bespreken van serieuze zaken op een luchtige manier is mijn kracht. Daarbij vind ik het belangrijk om een open sfeer te creëren waarin iedereen tot zijn recht komt. Aan het einde van de bijeenkomst zorg ik dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

10 tips voor een succesvolle bijeenkomst

Inspraak van burgers

PDF met 10 tips

Vraag de gratis PDF aan met 10 tips voor een succesvolle bijeenkomst.

Vul het formulier hieronder in om dit handige document per email te ontvangen.

Radar Advies (2020)

Begeleiding workshop De Omgevingswet en opgavegericht werken voor beleidsadviseurs uit het sociaal en fysieke domein van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Kennispunt Lokale politieke partijen (2020)

Trainer van o.a. training permanente campagne aan lokale partijen uit de kop van Noord-Holland.

Woningbouwcorporatie Rochdale (2019)

Technisch voorzitter vergaderingen Bewonersraad Rochdale.

Woningbouwcorporatie GroenWest (2019)

Gespreksleider informatiebijeenkomst over de renovatie van het voormalige verzorgingstehuis Huize Nijevelt en gemengd wonen.

Gemeente Amsterdam (2019)

Begeleiding viertal informatiebijeenkomsten in diverse stadsdelen over de 24-uursopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Gemeente Diemen (2019)

Gespreksleider overleg werkgroep groen bewonersvereniging. Buitenlust en gemeente en begeleiding bewonersavond over sociale woningbouw in Buitenlust.

Gemeente Amsterdam (2019)

Begeleiding viertal informatiebijeenkomsten in diverse stadsdelen over de 24-uursopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers (2019).

Ministerie Justitie en Veilgheid (2019)

Gespreksleiding bijeenkomst met lotgenoten over het rapport
“Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden” van de commissie de Winter.

Provincie Gelderland (2018-2019)

Begeleiden van een conferentie over de Energietransitie in de huursector met woningbouwcorporaties uit heel Gelderland
(2019) en begeleiding bestuurlijke ‘groene tafel’ over energietransitie met gedeputeerden, directeuren woningbouwcorporaties, wethouders diverse gemeenten en energiebedrijven.

Gemeente Haarlemmermeer (2018)

Bijeenkomst bewoners over nieuwe circulaire wijk Lincolnpark. De bewoners hebben meegedacht over de doelstellingen en de stedenbouwkundige kaders van Lincoln Park Circulair. De uitkomsten geeft de gemeente mee aan de projectontwikkelaars.

Gemeente Velsen (2017/2018)

In opdracht van de gemeenteraad heb ik een bijeenkomst voor bewoners en stakeholders van de gemeente Velsen begeleid over het raadsakkoord. In opdracht van B&W heb ik het Velsens Forum, een bijeenkomst met stakeholders over de toekomst van de gemeente begeleid.

Pakhuis de Zwijger (2018)

Tijdens het festival We Make the City van Pakhuis de Zwijger en de gemeente Amsterdam heb ik een bijeenkomst over energietransitie geleid met gastsprekers uit binnen- en buitenland.

Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (2017-2018)

Begeleiding bewonersbijeenkomsten over versterking dijk Baambrugge (2019), Proostdijlaantje Mijdrecht (2018) en Ringdijk in Watergraafsmeer (2018).