Het roer is om

Het roer is om. Ik ben vanaf nu beschikbaar als adviseur burgerparticipatie en dagvoorzitter. Ik deed dit al naast mijn werk als communicatieadviseur en ga mij hier nu volledig op richten.

Het is belangrijk dat mensen gehoord worden. Over hun wijk of over beleid dat hen raakt. Deze kennis en ervaring maakt die wijk en dat beleid beter en is ook goed voor de democratie.Vaak wordt er gesproken over ‘een kloof’ als het gaat om de relatie tussen overheid en bewoners. Maar dat klinkt te veel als een permanente toestand, een vaststaand feit. Terwijl er zoveel beweging is in deze wereld. Steeds meer gemeenten en provincies experimenteren met allerlei vormen van participatie. De Omgevingswet helpt hier ook een handje aan mee als het om de fysieke ruimte gaat. De wet stimuleert vroegtijdige participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. Daarom zijn in de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit regels over participatie opgenomen.

Participatie vergt een strategische aanpak. Niet alleen een bijeenkomst organiseren maar nadenken over het hele traject. Welke mensen of organisaties wil je betrekken en waarover wil je hen laten meedenken. Op welke manier? Wat ga je daar vervolgens mee doen? En wanneer horen mensen wat er met hun inbreng gedaan is? Goede communicatie is en blijft immers de basis voor succesvole #participatie. Zie ook mijn blog Burgerparticipatie? Eerst de basis op orde!

Burgerparticipatie vraagt om een professionele aanpak. En daar draag ik de komende jaren graag aan bij.