Online participatie: het nieuwe normaal!

Gemeenteraden in het land zijn druk bezig met het experimenteren met online vergaderen. Het handboek lokale politiek in een virtuele omgeving is net uit. En de Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming. Maar hoe staat het ondertussen met de burgerparticipatie?

Tot nu toe waren overheden in afwachting van nieuwe maatregelen en betere tijden. Daardoor liggen veel participatietrajecten nu grotendeels stil. Argumenten om niet meteen online participatiebeenkomsten te organiseren zijn divers. ‘Mensen hebben nu wel wat anders aan hun hoofd’. ‘Participatie moet zorgvuldig gebeuren, dat kan beter als we elkaar weer fysiek ontmoeten.’ ‘Online participatie houdt onvoldoende rekening met oudere bewoners die digitaal minder vaardig zijn.’

Ondertussen weten we dat het nog wel even duurt voordat het leven weer wordt zoals het was. En we kunnen wel voorspellen dat een van de laatste maatregelen het weer toestaan van fysieke bijeenkomsten is. Dus laten we vooral aan de slag gaan met online participatie. Er zijn gelukkig al veel mooie voorbeelden te vinden. Vooral van wijkbegrotingen. Kijk naar Alphen aan de Rijn (Alphen Centrum Begroot)  of Den Haag (Duinoord Begroot). Die waren er overigens ook al voordat het coronavirus haar intrede deed. Laten we nu ook een alternatief ontwikkelen voor de #inloopbijeenkomst en bewonersavond en van bestaande online participatieprojecten leren hoe we om kunnen gaan met de veelgehoorde bezwaren tegen online participatie. Want misschien is niet iedereen even digitaal vaardig. We kunnen het wel leren en samen oefenen. Hierover snel meer!