Over mij

Ik ben van huis uit Politicologe. Na mijn studie werkte ik een aantal jaren in de  politiek, met name in het lokaal bestuur. Hier ontstond mijn belangstelling voor de communicatie tussen overheid en burgers. Dit is altijd een rode draad gebleven in mijn werkzaamheden. In 2004 startte ik mijn eigen bedrijf in communicatieadvies en trainingen. En daar ben ik nooit meer mee gestopt. Wel zijn de laatste jaren mijn werkzaamheden verschoven naar gespreksleiding en het adviseren over burgerparticipatietrajecten. Mijn opdrachtgevers zijn overheden, waterschappen en woningbouwcorporaties.

Ik vind het belangrijk dat mensen gehoord worden. Over hun omgeving of over beleid dat hen raakt. Deze kennis en ervaring maakt beleid of een project beter en is ook goed voor de democratie. Hier lever ik als dagvoorzitter of adviseur graag een bijdrage aan.

Ik ben lid van de vakgroep Goede Dagvoorzitters.

Goede dagvoorzitters logo

Renske in actie