Tjeerd-Talsma

Het is de week van de Week van de Dialoog. Het is ook de week waarin bekend werd dat Tjeerd Talsma, gedeputeerde in Noord-Holland en mijn geschiedenisleraar op de middelbare school, is overleden. Dat zijn twee gebeurtenissen die niet direct iets met elkaar te maken hebben. Maar opeens toch heel treffend samen kwamen tijdens de herdenkingsbijeenkomst van Talsma in het provinciehuis. Zowel  Johan Remkes (commissaris van de Koning) als Sharon Dijksma (staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en partijgenoot) en zijn beide dochters haalden herinneringen op. Over zijn leven in het onderwijs, als vader en als politicus.

Over dat laatste zei Sharon Dijksma het volgende: Er zijn te weinig bestuurders die als het op besluiten aankomt ook bereid zijn om in volle zalen met boze burgers, boeren en buitenlui hun beslissingen te verdedigen en verantwoorden. Die met oog voor de gevolgen voor gewone mensen bereid zijn te vertellen wat hun afweging is geweest en bovenal voor wie en waarom ze deze keuze zo hebben gemaakt. (…) Hij wilde dichtbij de mensen staan. Hij achtte dat ook bij uitstek zijn taak als provinciaal bestuurder omdat hij veronderstelde dat vele anderen dit nalaten. Letterlijk bij de mensen aan de keukentafel zitten, wilde hij.

Dat deed mij nog maar eens beseffen dat het mensen zijn die het verschil maken. Hoe goed je als overheid burgerparticipatie vormgeeft, het succes ervan zit ‘m in de wil en het karakter van de personen die erbij betrokken zijn. Of dat nu een bestuurder, volksvertegenwoordiger of projectleider is. Dat vind ik een mooie gedachte in de Week van de Dialoog. En dat moeten we, zeker gezien de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen vandaag, koesteren.