Woordenwolk

Zeg of schrijf niet ‘vermijd drukte’, maar ‘ga niet naar drukke plekken’ en niet ‘overleggen met de leerkrachten’ maar ‘praten met de juffrouw of meester’. Veel mensen in Den Haag zijn laaggeletterd; daar wilde de gemeente rekening mee houden door de communicatieboodschappen – ook over corona – eerst te testen. Dat doen ze bij de doelgroep zelf: ROC-cursisten die laaggeletterd zijn en die hun lees- en schrijfvaardigheid willen vergroten. En hiermee won het team Direct Duidelijk van de gemeente Den Haag dit jaar zelfs de prijs Direct Duidelijke Coronacommunicatie.

Goede overheidscommunicatie is de basis voor succesvolle participatie. Een belangrijk onderdeel daarvan is het gebruik van begrijpelijke taal. Dit verhoogt het vertrouwen tussen overheid en bewoners. Zeg als overheid gewoon hoe het zit. Mensen hebben meer begrip voor duidelijkheid dan voor een bewonersbrief of verhaal dat er omheen draait. Gebruik geen moeilijke woorden. Mensen voelen al heel snel dat er iets is of iets verzwegen wordt. Wantrouwen is het gevolg.

Een goed voorbeeld hiervan is de brief van de nieuwe verkenners van de formatie. Deze brief moest zorgen voor een schone lei – lees: meer vertrouwen – na de blunder van de oude verkenners. Een greep uit deze brief: ‘In een gesprek met onze voorgangers dat wij heden hebben gevoerd hebben zij aangegeven dat het gisterochtend per abuis bekend geworden document een inventariserende voorbereidingsnotitie betreft. Van belang hierbij is met name het onderdeel met betrekking tot een lid van de Tweede Kamer. (…) De passage berust volgens onze voorhangers op een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media. ’Sheila Sitalsing verwoordt in haar column in de Volkskrant van 27 maart 202 het onbehagen over deze brief ‘waarin mensen dingen ‘aangeven’ in plaats van ‘zeggen’ en waarin een woordenwolk van gezwatel over ‘meerdere invalshoeken’ nodig is om te insinueren dat berichten uit de media de verkenners hebben geïnspireerd: ik weet niet hoe schoon je een lei daarmee krijgt.’

Communicatieadviseurs kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van een woordenwolk. Soms is nog een stap verder nodig zoals het laten checken van jouw communicatie door de doelgroep. Niet alleen taal, ook houding en gedrag, heldere spelregels en het betrekken van de juiste doelgroep zijn belangrijke voorwaarden voor succesvolle burgerparticipatie. Meer weten? Download mijn whitepaper Zes sleutels tot succesvolle burgerparticipatie.